Čistenie pomníkov/pamätníkov

Z

jednohrob

Z

pomník

Z

dvojhrob

Z

pamätník