Starostilovsť o exteriéry a interiéry

trávniky, chodníky, parkoviská, záhrady…

Ponuka služieb:

Z

kosenie trávnikov

Z

hrabanie lístia

Z

Maľovanie interiérov (domy, byty, firemné priestory)

Z

polievanie chodníkov a záhrad

Z

strihanie stromov

Z

zametanie a vysávanie komunikácií (parkovísk, chodníkov)

Z

Maľovanie spoločných priestorov bytových domov

Z

Maľovanie exteriérov (ploty, brány, zábradlia, lavičky)